Styrk medarbejdernes kvalifikationer med et SQL server kursus

14 April 2020
Astrid Pedersen

editorial

Benytter din virksomhed sig af relationelle databaser og Microsoft SQL server i forbindelse med det daglige arbejde på kontoret? Så bør du overveje om ikke du burde lade en eller flere medarbejdere uddanne i Microsoft SQL server.

Hvorfor skal jeg sende mine medarbejdere på Microsoft SQL server kursus?

Der er mange gode grunde til at du skal investere i kompetence udvikling af dine medarbejdere. Når det handler om drift og vedligeholdelse af organisationens interne digitale infrastruktur, er der helt indlysende grunde som handler om funktionalitet. Hvis dine systemer ikke fungerer som de skal, vil det uvægerligt føre til nedetid – og dermed et tab af omsætning og indtægt.

Derfor er det en rigtig god idé at sikre, at du har kompetencer i huset som kan sørge for at systemerne – her under din SQL server – kører som den skal. Hvis dette ikke er tilfældet, vil hverken medarbejdere eller applikationer kunne tilgå den relationelle database, og vigtig arbejdstid vil gå tabt.

Du kan således med fordel lade dine medarbejdere uddanne i anvendelse af Microsoft SQL server således at risikoen for nedbrud af længere varighed begrænses. En certificeret Microsoft SQL server medarbejder vil have de stærkeste forudsætninger for at kunne identificere og diagnosticere problemet i rette tid, for derpå at kunne adressere det efter gældende forskrifter. Dermed får din virksomhed større modstandsdygtighed over for eventuelle nedbrud samt en deraf øget styrke i forretningen.

Hvor finder jeg gode Microsoft SQL server kurser?

Hos den danske kursus udbyder 4D, som har mange års erfaring med tilrettelæggelse af it kurser til det danske erhvervsliv, finder du en lang række kvalificerende og lærerige Microsoft SQL server kurser. Microsoft SQL server kurser hos 4d henvender sig til deltagere på forskellige niveauer og i varierende job funktioner.

Du kan læse mere, og finde dit Microsoft SQL server kursus, på 4d.dk

More articles