Hvornår kan det betale sig for dig, at du sender en sag til inkasso?

31 August 2021
Emilie Ann Jacobsen

Er der en af dine kunder, der skylder dig penge, kan det være fristende for dig, at du sender sagen videre til inkasso med det samme. Nu skal de bare betale dig pengene, tænker du. Men inden du gør det, kan det være en god ide, at du overvejer, om det overhovedet kan betale sig for dig, at du sender sagen til inkasso. Det kan selvfølgelig virke skørt at skulle overveje det, men der er jo nogle udgifter forbundet med inkasso, og du kan ikke bare få skyldneren til at betale det hele. Hvis der er tale om et mindre beløb, kan det være, at dine egne udgifter til at sende sagen til inkasso kommer til at være for store. 

Du kan selvfølgelig vælge at sende sagen til inkasso alligevel. Måske er det blevet en principsag for dig, at din kunde skal betale. Også selvom du selv kommer til at betale lidt penge også. Det kan være rart at opnå følelsen af retfærdighed. 

Inkassofirma kan vejlede dig

Hvis du er i tvivl om, om en sag er stor nok til, at det giver mening at sende den til inkasso, er det en god ide for dig, at du kontakter et inkassofirma. Det kan for eksempel være firmaet Debtia, der har stor erfaring med at inddrive penge for andre. Faktisk har de inddrevet penge for hele 10.000 erhvervskunder. De ved derfor, hvordan de skal håndtere en inkassosag. 

Når du kontakter dem, kan I tale om, om det kan betale sig rent økonomisk at tage sagen videre til inkasso. Derefter kan I tale om, hvordan hele forløbet kommer til at være. Har du for eksempel sendt et brev af sted til skyldneren, hvor der står, at vedkommende bliver sendt til inkasso, hvis han eller hun ikke betaler inden en hvis dato? Hvis ikke skal du sørge for at gøre det, inden inkassofirmaet kan gå videre med sagen. 

More articles