Hvad kan et misbrugcenter?

08 januar 2020
Lotte Hindsberg

editorial

Et misbrugscenter er et sted, hvor misbrugere og pårørende kan få anonym råd og vejledning, samt hjælp til at komme ud af deres misbrug. Et misbrugscenter har mulighed for at tilbyde en misbruger kan blive indlagt og få hjælp til at komme af deres misbrug. En indlæggelse har det formål at få afruse misbrugeren og samtidig at få dem væk fra deres netværk og dagligdag, hvor det er let at forsætte misbruget. 

Denne tilgang er helt anderledes end tidligere, hvor en misbrug fik udleveret metadon eller antabus og ellers blev overladt til sig selv.

Hvem kan have glæde af et misbrugscenter?

Alle der har et misbrug kan have glæde af et misbrugscenter. Det uanset om det er et alkoholmisbrug, et stofmisbrug, afhængighed af sex eller spil. Det er vigtigt at du vælger et misbrugscenter, der har erfaring med netop din form for afhængighed. Det kunne f.eks. være https://behandlingscenter-stien.dk. Det er sjældent at en misbruger af sig selv anderkender, at de har et misbrug og selv henvender sig til et center. Det sker ofte efter et pres fra familien eller arbejdspladsen. Det er derfor at misbrugscenteret også tilbyder råd og vejledning, samt support til pårørende, da de har en stor andel i om misbrugeren kommer ud af sit misbrug.

Hvordan foregår en behandling?

Først vil der foregå en afrusning, hvis der er behov for det. Derefter vil misbrugeren blive tilbudt en form for terapi, for at komme bag ved de årsager der kan ligge til grund til at misbruget er startet og forsat. Samtidig arbejdes der med at få et nyt netværk, der skal sikre at misbrugeren ikke vender tilbage til det gamle, grundet ensomhed. Det er vigtigt at misbrugeren har noget andet, der kan komme istedet for misbruget. Derfor tilbyder mange misbrugscenter også aktiviteter, misbrugeren er velkommen til at deltage i, efter endt behandling. 

Flere Nyheder