Hvad er en kloakmester?

03 March 2022
Steffen Petersen

editorial

Kloakmestre er fagpersoner, der har foretaget en nødvendig uddannelse til at varetage opgaver inden for alt hvad der har at gøre med kloakker. Uddannelsen består såvel af en praktisk del som en teoretisk del, og man skal have været op til kloakmester eksamen, for at være en myndig kloakarbejder.

Efter sin uddannelse er færdig kan man søge om autorisation hos sikkerhedsstyrelsen, som giver dig lov til at drive en virksomhed inden for kloakarbejde, så længe at man tilmeldt kontrolinstans.

kloakarbejde

Kloakmesterens arbejdsområder

Det er meget vigtigt at alt arbejde inden for kloakker udføres af en kloakmester, der har modtaget en autorisation fra sikkerhedsstyrelsen. Dette er blot på grund af sikkerhedsmæssige årsager, da sikkerheden ved kloakinstallationer afhænger meget af kloakmesterens viden og erfaring.

Når man vælger at bestille en kloakmester så kan man sikrer sig at vedkommende har de nødvendige kompetencer til at udføre dette stykke arbejde. En kloakmester udfører mange opgaver, de foretager eksempelvis inspektion af kloakker, det foregår typisk med en TV-inspektion. Det vil sige at de fører et kamera ned i kloakken for at finde mulige fejl eller mangler i kloak systemet, det kan for eksempel være rotter eller brud på rør. De udfører også arbejde såsom tilslutning til offentlige stikledninger, kloakledninger og andet.

De udfører blandt andet også generel kloakering, det vil sige etablering, udskiftning og vedligeholdelser af kloakker. De bygger for eksempel også brønde og private rensningsanlæg. Nogen af de overstående opgaver må i nogen tilfælde løses uden autorisation.

Find din kloakmester

Man kan meget let finde frem til sin kloakmester ved at lave en simpel internetsøgning. man kan åbne sin fortrukne browser og benytte sig af sin fortrukne søgemaskine, her kan man eksempelvis søge på “kloakarbejde i Kulhuse” og der vil poppe en masse udbydere op for dette område. Man bør selvfølgelig indtaste sit eget område, for at finde nogen der ligger nær dig.

More articles