Danske misbrugscenter

08 January 2020
Lotte Hindsberg

editorial

De danske misbrugscenter rundt omkring i landet yder en bred vifte af services til de danske borgere. Det er muligt at komme forbi eller ringe anonymt og få råd og vejledning i forhold til en evt. bekymring om et misbrug. Det kan også være en ven eller en pårørende, der ønsker sig mere viden omkring, hvordan de bedst kan støtte deres familiemedlem i forhold til et misbrug. Det er som udgangspunkt kun rådgivningsdelen der er anonym. Skal der en behandling til kræver det at borgerens identitet er kendt.

Misbrugscenteret tilbyder en helhedsorienteret indsats

I dag ved misbrugscentrene, at det ikke er nok at tilbyde en misbruger antabus eller metadon og så stoppe der. I dag arbejder mange faggrupper sammen for at sikre, at et misbrugsbehandling kommer til at lykkes. Der er læger, psykologer, socialrådgivere og mange andre faggrupper tilknyttet.

For et en behandling skal lykkes og et misbrug stoppes, er det vigtigt at få klarlagt årsagerne til misbruget og få bearbejdet det. Dernæst er det vigtigt at misbrugeren har noget andet i sit liv at gå op i, for ikke at falde tilbage til gamle vaner, netværk og venner. 

Nyt netværk og interesser

I dag arbejdes der på at en misbruger får nye venner og interesser som kan træde i stedet for det gamle. Der tilbydes at deltage i aktiviteter, der er tilknyttet centeret også efter en behandling er stoppet samt indmeldelser i andre foreninger og interessefællesskaber. 

Ved at tilbyde et nyt fællesskab med andre interesser end alkohol eller anden form for misbrug, er det langt nemmere for misbrugeren at holde sig ude af sit misbrug, da han ikke vil sidde alene hjemme og blive ensom.

Afhængig af alder og ønsker, kan det også være at der ydes hjælp til at komme igang med en uddannelse eller støtte til at finde et arbejde.  

More articles